Download hier het reglement

 • Lawijtstrijd is een initiatief van en wordt georganiseerd door De Casino Concertzaal en de Wase jeugdhuizen Togenblik, De Nartist, Den Eglantier, Kompas, De Galjaar en T-Klub.
 • De organisatoren van Lawijtstrijd willen individuele muzikanten en groepen, bands en ensembles uit het Waasland ondersteunen en promoten. Ze stellen zich tot doel om de regionale muziekscène een forum te verschaffen. Het behoort tot de doelstellingen van de organisatoren om de muzikale diversiteit en de hoge concentratie aan muzikale creativiteit die in het Waasland heersen bij een breed publiek kenbaar te maken. De organisatoren willen voorts een positieve en professionele omgeving creëren waarin individuele muzikanten en groepen, bands en ensembles zich kunnen uiten. Respect voor wie musiceert staat daarbij centraal. De organisatoren streven actief naar de creatie van een platform waarop individuele muzikanten en groepen, bands en ensembles elkaar kunnen ontmoeten, beïnvloeden, motiveren en enthousiasmeren. De organisatoren van Lawijtstrijd willen geenszins de actuele muzikale tendensen en het heersende muzikaal klimaat beïnvloeden. Zij wensen uitdrukkelijk geen genrebeperkingen, noch leeftijdsgrenzen te bepalen.
 • De organisatoren van Lawijtstrijd willen hun missie concretiseren door middel van de organisatie van een jaarlijkse muziekwedstrijd voor individuele muzikanten en groepen, bands en ensembles uit het Waasland. De betreffende wedstrijd bestaat uit vijf voorrondes en een finale.
 • Lawijtstrijd is een regionale muziekwedstrijd voor muziekgroepen en individuele muzikanten uit het Waasland. Met het Waasland wordt bedoeld: Sint-Niklaas (en de deelgemeenten Belsele, Sinaai en Nieuwkerken), Sint-Gillis-Waas (en de deelgemeenten Sint-Pauwels, Meerdonk en De Klinge), Beveren (en de deelgemeenten Haasdonk, Vrasene, Melsele, Verrebroek, Kallo, Doel en Kieldrecht), Zwijndrecht (en de deelgemeente Burcht), Kruibeke (en de deelgemeenten Bazel en Rupelmonde), Temse (en de deelgemeenten Steendorp, Elversele en Tielrode), Waasmunster (met de gehuchten Sombeke en Sint-Anna), Hamme (met de gehuchten Kastel en Moerzeke), Lokeren (en de deelgemeenten Daknam, Eksaarde en Doorselaar), Stekene (en de deelgemeenten Kemzeke en Klein-Sinaai) en Moerbeke.
 • Alle individuele muzikanten die in één van de hierboven omschreven gemeenten wonen en alle groepen met ten minste één groepslid woonachtig of gedomicilieerd in één van de hierboven omschreven gemeenten kunnen aan Lawijtstrijd deelnemen.
 • Lawijtstrijd staat open voor alle genres en alle leeftijden. Zowel Nederlandstalige als anderstalige muziek komt in aanmerking voor deelname. Covergroepen kunnen niet aan Lawijtstrijd deelnemen.
 • Elke band/individuele muzikant die aangesloten is bij sabam dient dit vooraf kenbaar te maken (zie onder).
 • Inschrijven voor Lawijtstrijd 2014 kan tot en met 14 februari 2014 (voor 24u) naar:

Lawijtstrijd / De Casino vzw / Stationsstraat 104 / 9100 Sint-Niklaas

Door inzending van:

 1. een CD met minimaal drie nummers in een formaat dat afspeelbaar is op een gewone CD-speler.  (geen MP3),
 2. een CD met drie digitale groepsfoto’s,
 3. een beknopte biografie,
 4. naam, leeftijd, volledig adres en e-mailadres van alle bandleden,
 5. de coördinaten van een contactpersoon,
 6. een technische fiche,
 7. en een ondertekend exemplaar van het reglement.

Info bij Naomi Dhanis (naomi@decasino.be / 03-776.11.98)

 • Lawijtstrijd 2014 omhelst vijf voorrondes (in de jeugdhuizen). Telkens nemen vier bands en/of individuele muzikanten het tegen elkaar op. De winnaars van de voorronden strijden tijdens de finale (in Concertzaal De Casino) om de eretitel. In totaal kunnen dus 20 bands en/of individuele muzikanten aan de wedstrijd deelnemen.
 • De voorrondes vinden plaats op zaterdag 5 april in Den Eglantier in Sint-Niklaas, zaterdag 12 april in T-Klub in Lokeren, zaterdag 19 april in De Nartist in Temse, zaterdag 26 april in  Togenblik in Beveren en zaterdag 3 mei in De Galjaar in Belsele. De finale vindt plaats op zaterdag 10 mei in De Casino Concertzaal in Sint-Niklaas.
 • Een twaalfkoppige demojury, evenredig aan twaalf geldige stemmen, bepaalt welke 20 groepen aan de voorrondes mogen deelnemen. De selectie geschiedt via een systeem van blinde beluistering van de ingezonden demo’s (de namen van de bands/artiesten worden niet aan de juryleden meegedeeld) en aan de hand van een vast puntensysteem. De twaalfkoppige demojury bepaalt via loting welke groepen op welke locaties en op welke data zullen deelnemen aan het concours. De geselecteerde bands en/of individuele muzikanten worden daags na de selectie door De Casino gecontacteerd. De Casino verzorgt de communicatie tussen Lawijtstrijd en de deelnemende bands en meldt de geselecteerde artiesten/bands op welke datum en locatie ze kunnen aantreden.
 • Alle ingezonden demo’s blijven in het bezit van de organisatoren.
 • Wie als individuele muzikant of als groep inschrijft voor Lawijtstrijd 2014 en desgevallend bij de organisatoren van de wedstrijd zijn contactgegevens / alle contactgegevens van zijn medemuzikanten kenbaar maakt, stemt ermee in dat deze gegevens worden overgemaakt aan de administratie van Key Music en dat met het oog op promotionele activiteiten van deze sponsor van Lawijtstrijd. Wie als individuele muzikant of als groep inschrijft voor Lawijtstrijd en desgevallend bij de organisatoren opgenomen muziek indient, stemt ermee in dat deze muziek voor louter promotionele doeleinden (in het kader van Lawijtstrijd) kan worden aangewend.
 • Alle groepen die tijdens de voorrondes aantreden maken gebruik van een gelijkwaardige professionele geluidsinstallatie die door de organisatoren wordt geplaatst. De betreffende installatie is van een zelfde kwaliteit tijdens elke voorronde. Tijdens de finale maakt Lawijtstrijd gebruik van de installatie van Concertzaal De Casino. Een vaste professionele geluidstechnicus fungeert tijdens de voorrondes (en de finale) als geluidstechnicus. Het staat de geselecteerde groepen vrij om een eigen bekwame geluidsman naar keuze in te schakelen. Indien dit het geval is wordt dit duidelijk bij inschrijving (zie onder) gemeld. Het is niet toegestaan om extra randapparatuur aan te sluiten op de mengtafel. De organisatoren van Lawijtstrijd bepalen het mastervolume en behouden zich ten allen tijde het recht om onbekwame geluidstechnici te weren. De organisatoren van Lawijtstrijd en de verantwoordelijken van elke zaal behouden ten allen tijde de eindredactie op het geluid. Respect voor geluidsmaterialen wordt door de organisatoren van Lawijtstrijd als belangrijk ervaren.
 • Het stagemanagement tijdens de voorrondes en de finale is in handen van de organisatoren.
 • De volgorde van aantreden tijdens de voorrondes (en de finale) wordt ter plaatse via loting bepaald. De loting geschiedt telkens stipt (!) om 18u bij alle voorrondes en de finale. Bands die niet tijdens de loting aanwezig zijn, concerteren als eerste.
 • Elke groep die tijdens één van de voorrondes aantreedt, beschikt over een maximale podiumtijd van 30 minuten en een soundchecktijd van 30 minuten. Eventuele overschrijdingen van de soundchecktijd worden in mindering gebracht van de podiumtijd. Elke voorronde verloopt als volgt:

-18.00u: loting
-19.00u: soundcheck groep 1
-20.00u: optreden groep 1
-20.30u: soundcheck groep 2
-21.00u: optreden groep 2
-21.30u: soundcheck groep 3
-22.00u: optreden groep 3
-22.30u: soundcheck groep 4
-23.00u: optreden groep 4
-24.00u: einde concerten + bekendmaking finalist

 • Een dertienkoppige selectiejury, evenredig aan dertien geldige stemmen, bepaalt tijdens elke voorronde welke groep naar de finale doorstoot. Ze doen dit telkens op basis van een vast puntensysteem dat de volgende quotaties omvat:

1= zeer slecht
2= slecht
3= niet slecht / niet goed
4= goed
5= zeer goed

Dit puntensysteem wordt toegepast op vijf vaste beoordelingscriteria: originaliteit, technisch kunnen, podiumprésence, samenspel en kwaliteit van de songs. Als er in een bepaalde voorronde / finale een soloartiest concerteert, wordt het criterium samenspel geschrapt voor die bepaalde voorronde. De leden van de selectiejury zijn niet noodzakelijk dezelfde leden van de demojury.

Na afloop van het laatste concert worden de punten geteld. Deze mathematische uitslag geldt vervolgens als basis voor deliberatie.

 • Tijdens elke voorronde wordt er een publieksprijs uitgereikt aan die groep die na alle concerten de meeste decibels genereert bij het aanwezige publiek (applaus). De betreffende decibels worden gemeten me een professionele decibelmeter.
 • Elke groep die tijdens de finale aantreedt, beschikt over een podiumtijd van maximum 30 minuten. De finale verloopt al volgt:

-18.00u: loting
-19.00u: soundcheck groep 1
-20.00u: optreden groep 1
-20.30u: soundcheck groep 2
-21.00u: optreden groep 2
-21.30u: soundcheck groep 3
-22.00u: optreden groep 3
-22.30u: soundcheck groep 4
-23.00u: optreden groep 4
-23.30u: soundcheck groep 5
-24.00u: optreden groep 5
-01.00u: einde concerten + bekendmaking winnaar

 • De finalejury bestaat uit afgevaardigden van de organiserende partners en externe juryleden (professionele muzikanten, mensen uit de muziekindustrie, journalisten, programmatoren en andere muziekkenners). Zij beslissen op basis van het jureringsysteem dat ook geldt tijdens de voorronden en vanuit een positieve dialoog welke groep en/of individuele muzikant Lawijtstrijd 2014 wint
 • De winnaar van Lawijtstrijd 2014 wordt bedacht met een waardebon van 1.000 euro in Key Music (Sint-Niklaas) promotionele ondersteuning en concerten op tal van lokale evenementen (De Casino, Villa Pace …). De winnaar van de publieksprijs ontvangt studiotijd ter waarde van 500 euro bij Record Office Sint-Niklaas, aangeboden door KBC (20 uren, met technicus!).
 • De organisatoren kunnen dit reglement wijzigen in het belang van de muziekwedstrijd. De geselecteerde deelnemers worden vooraf over mogelijke wijzigingen op de hoogte gebracht.
 • De deelnemers verklaren zich akkoord met dit reglement, door middel van ondertekening.